Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä

Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) esittely

GMT-logoExcel-laskentataulukossa olevia Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) toimii maailmanlaajuisena rakenteena jäsenkehitykselle. Sen toiminta on jatkuvaa, asiaan keskittynyttä ja integroitua. Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän kanssa yhteistyössä toimiva GMT työskentelee itsenäisesti kaikkien lionien kanssa klubin hyväksi ja menestykseksi.

GMT- ja GLT-ryhmien jäsenet kehittävät yhdessä jäsentoimintaa palvelemalla ja innostamalla. He tukevat nykyisiä lionjohtajia ja nimeävät tulevia johtajia. Ryhmät työskentelevät rinnakkaisina rakenteina. Ne ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä koordinoidaan kansainvälisellä tasolla työvaliokunnan välityksellä. GMT/GLT-työvaliokuntaa johtaa LCI:n kansainvälinen presidentti. Ensimmäinen varapresidentti valvoo ja tukee GMT-ryhmien ja toinen varapresidentti GLT-ryhmien toimintaa. Sekä GMT että GLT saavat lisätukea kahdelta kansainväliseltä koordinaattorilta ja yhteistoimintatoimikunnalta, joka koostuu jäsenkehitystoimikunnan, johtajakoulutustoimikunnan ja piiri- ja klubipalvelutoimikunnan puheenjohtajista sekä vaalipiirien johtajista kootusta tiimistä.

Lisää GMT-tietoja saa GMT-resurssikeskuksesta tai meiltä.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting