Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Perhe- ja naistoiminta-asiantuntija


print

Perhe- ja naistoiminta-asiantuntijat ovat piirin tai moninkertaispiirin GMT:n jäseniä. Nämä kolmevuotisen kauden palvelevat asiantuntijat valvovat nais- ja perhejäsenten osallistumista koko piirin tai moninkertaispiirin alueella.

Vastuut

 • naisten ja perhejäsenten rekrytoiminen koko kolmivuotisen toimikauden aikana
 • Asettaa tavoitteet naisten ja perhejäsenten rekrytoimiselle 
 • Uusien naisia ja perhejäseniä kiinnostavien palveluhankkeiden kehittäminen
 • Suunnitella ja järjestää symposium tai perheitä kiinnostavia tapahtumia paikkakunnan tarpeisiin vastaamiseksi
 • Klubien mentorointi ja motivoiminen

Resursseja perhe- ja naistoiminta-asiantuntijalle

Lionien perhe- ja naisjäsenten symposiumin ohjelma

Kannustaessamme perhejäseniä ja naisia yhä aktiivisemmin mukaan lionsklubeihimme, on tärkeää, että klubit tunnistavat sellaiset palvelumahdollisuudet, jotka kiinnostavat naisia ja perheitä. Erinomainen tapa näiden tarpeiden löytämiseen on järjestää Perhe- ja naisjäsenten symposium. Lionien perhe- ja naisjäsenten symposiumin tarkoitus on neliosainen:

 1. Tunnistaa ne paikkakunnan projektit, jotka kiinnostavat naisia ja perheitä.
 2. Tunnistaa mahdolliset uudet jäsenet.
 3. Mainostaa lionsklubeja paikkakunnalla.
 4. Perustaa uusia klubeja tai liitännäisklubeja kehittämään uusia projekteja, jotka on katsottu tarpeellisiksi.

Lisätietoja varten ja hakeutuaksesi tehtävään, lataa Perhe- ja naisjäsenkehityksen symposiumiohjelman suunnitteluopas.

Alueellinen naisten workshop -ohjelma

Tärkeä osa lionien jäsenmäärän laajentamisessa ja palvelumme lisäämisessä on tavoite naispuolisten jäsenmäärän kasvattamisesta järjestössä. Paikallisten lionien tukemiseksi Lions Club International tarjoaa apurahoitusta lionien pienryhmille, jotka:

 1. tutkivat tekijöitä, jotka vaikuttavat naisten rekrytointiin ja heidän säilyttämiseensä eri puolilla maailmaa.
 2. laativat strategioita, jotka lisäävät naisten jäsenmäärää lionsklubeissa.
 3. laativat toimintasuunnitelmia, joita piirit ja moninkertaispiirit voivat toteuttaa alueillaan. 

Lisätietoja varten ja hakeutuaksesi tehtävään, lataa lionien alueellinen naisten workshopin suunnitteluohjelma.

Ohjelman materiaaleja

Muita resursseja

Perhe- ja naisohjelmista saa lisätietoja jäsen- ja uusien klubiohjelmien osastolta, jonne voi myös kertoa niihin liittyvistä menestystarinoista ja -hankkeista.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting