Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

PR-apurahaohjelma


print

PR-apurahaohjelma
Moninkertaispiireille ja yksittäispiireille, jotka eivät ole moninkertaispiirin alapiirejä

Vahvat ohjelmat, jotka parantavat elämää paikkakunnilla, ovat edellytys lionsklubien tehokkaille PR-aktiviteeteille.

PR-apurahoja moninkertais- tai yksittäispiirin laajuisten ohjelmien mainostamiseen jaetaan hakujärjestyksessä (ohjelman kokonaisbudjetti on 400 000 dollaria). Tavoitteena on lisätä yleisön tietoisuutta lionsklubien aktiviteeteista. Apurahat on suunniteltu moninkertais- tai yksittäispiirien avuksi lisäämään yleisön tietoisuutta lioneista ja lionsohjelmista.

Lions Clubs Internationalin PR-jaoston johtaja käsittelee hakemukset ja päättää hyväksymisestä.

Myöntämisperusteet

Ohjelman on vaikutettava koko moninkertais- tai yksittäispiiriin. Erityistä huomiota annetaan ohjelmille, joihin osallistuu suurempi osa moninkertais- tai yksittäispiirin klubeista.

Apurahoja voidaan antaa vain mainostamiseen, jossa käytetään joko LCI:n antamia materiaaleja tai LCI:n hyväksymiä, paikallisesti kehitettyjä materiaaleja.

Muut ehdot

 • Edellisenä toimivuonna apurahan saaneet moninkertaispiirit ja piirit voivat hakea apurahaa vasta 1.1. kuluvana toimivuonna.
 • Moninkertais- ja yksittäispiirit voivat hakea ja lähettää vain yhden hakemuksen kunakin toimivuonna. Apurahan saaneiden moninkertais- ja yksittäispiirien on odotettava yksi vuosi ennen uuden apurahan hakemista.
 • Yhdysvallat ja territoriot W-9-LOMAKE ON TÄYTETTÄVÄ
 • Enintään 20 000 dollarin suuruisia apurahoja käsitellään (5 000 dollaria yksittäispiireille), ja apurahan saajan on järjestettävä toimintaan korvausta vastaava summa.
 • Kun hakemus lähetetään, ohjelmalla on oltava nimetty johtaja, ja yhteinen PR- ja ohjelmatoimikunta on nimitettävä, ennen kuin Lions Clubs International lähettää ensimmäisen maksun.
 • Kun apurahan vastaanottajat on valittu, puolet apurahasta annetaan käyttöön.  Toinen puolikas apurahasta luovutetaan, kun pakollinen projektikertomus (pakollisesta raportista on tietoja alla) on lähetetty ja hyväksytty. Raportin pitää saapua päämajaan seuraavana toimivuonna 15.7. mennessä.
 • Moninkertaispiirin tapauksessa kuvernöörineuvoston puheenjohtajan on allekirjoitettava hakemus hankittuaan kaikkien piirikuvernöörien suostumuksen. Myös ohjelmajohtajan on allekirjoitettava hakemus. Yksittäispiirin tapauksessa piirikuvernöörin ja ohjelmajohtajan on allekirjoitettava hakemus.
 • PR- ja ohjelmatoimikunnan on lähetettävä yksityiskohtainen jälkiraportti 30 päivän kuluessa hankkeen valmistumisesta Lions Clubs Internationalin PR-jaoston johtajalle. Raportissa pitää olla kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja PR- ja ohjelmatoimikunnan johtajan allekirjoitus tai yksittäispiirin tapauksessa piirikuvernöörin ja toimikunnan johtajan allekirjoitus. Projektikertomuksessa on oltava seuraavat tiedot:
  • ohjelman tulokset, myös vaikutus lionien imagoon moninkertais- tai yksittäispiirissä
  • palveltujen ihmisten ja osallistuneiden klubien lukumäärä
  • yksityiskohtainen tilitys rahankäytöstä, mukaan lukien kuitit kuluista
  • yksityiskohtainen arvio ohjelmasta.
 • Kaikki rahat on käytettävä 30.6. mennessä sinä toimivuonna, jona apuraha myönnetään, ja käyttämättä jääneet rahat on palautettava Lions Clubs Internationalille 15.7. mennessä seuraavana toimivuonna.

Hakeminen

Apurahaa haetaan täyttämällä PR-apurahaohjelma moninkertaispiireille ja yksittäispiireille -hakemus.

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

Reading Action Program


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting