Uutisarvoisten klubiaktiviteettien tunnistaminen

Miten selvitän, mikä on uutisarvoista?

Uutisissa kerrotaan aktiviteeteista tai tapahtumista, jotka kiinnostavat yleisöä, vaikuttavat siihen tai koskevat sitä, kuten uuden lionspuiston vihkimisestä. Jotkin hankkeet eivät ehkä ylitä uutiskynnystä, vaikka olisivatkin tekemisen arvoisia. Voit selvittää uutisarvoisuuden vastaamalla tähän kysymykseen: "Kiinnostaisiko tai hyödyttäisikö tämä muita kuin lioneja?" Julkisissa tiedotteissa kerrotaan tietystä aiheesta, josta on apua yleisölle, kuten kuvaillaan diabeteksen varoitusmerkit tai rohkaistaan vapaaehtoistyöhön.

Päätä, mitkä aktiviteetit ovat ainutkertaisia ja saattavat kiinnostaa tiedotusvälineitä. Jotta ne olisivat uutisarvoisia, niiden pitää koskea ajankohtaisia tapahtumia tai aktiviteetteja, jotka

Lue paikallislehtiä, katso televisiouutisia ja kuuntele erilaisia paikallisia radioasemia. Näin saat tuntuman asioihin, joita paikalliset tiedotusvälineet voisivat käsitellä.

Selvitä lionshankkeiden PR-arvo osallistumalla niiden suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Seuraavassa on esimerkkejä klubiaktiviteeteista, joilla voisi olla uutisarvoa:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting