Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
EtusivuEtusivu  >  Jäsenkeskus  >  Johtajakoulutus  >  Alueellisen lionjohtajien koulutusinstituutin kurssiohjelma

Alueellisen lionjohtajien koulutusinstituutin kurssiohjelma

Tämä osio sisältää tarvittavat materiaalit koulutuksen järjestämiseen lionjäsenten johtamistaitojen kasvattamiseksi.

Erilaisuus
Lionismin perusteet
Paikalliset aiheet ja mahdollisuudet
Jäsenten motivointi
Avajaisistunto
Henkilökohtainen toiminta-ajatus
Julkinen puhuminen
Tavoitteiden asettaminen
Ajan hallinta
Tiimityö

Erilaisuus
Tässä sessiossa tutustutaan moninaisuuden ulottuvuuksiin sekä sen etuihin klubeille. Osallistujat oppivat tavoista vastata haasteisiin ja miten luoda klubiin ilmapiiri, joka tukee moninaisuutta.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint kalvot

Lionismin perusteet
Tämä istunto antaa osallistujille täydellisen paketin järjestön historiasta, periaatteista ja rakenteesta ja samalla tutkitaan jäsenyyden etuja.

Etukäteen tehdyt tehtävät
Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint kalvot
Luentomoniste

Paikalliset aiheet ja mahdollisuudet
Tässä istunnossa annetaan mahdollisuus muodolliseen tai tiettyyn aiheeseen liittyvään koulutustilaisuuteen, joka perustuu osallistujien tarpeisiin tai mielenkiinnon kohteisiin.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja

Jäsenten motivointi
Istunnossa tutkitaan henkilökohtaisia tarpeita ja motivaatiota ja tehdään ehdotuksia siitä mikä voi auttaa tai estää motivoitumista.

Etukäteen tehdyt tehtävät
Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint kalvot
Luentomoniste

Avajaisistunto
Istunnossa on erilaisia ryhmäaktiviteetteja ja kevennyksiä, jotka on suunniteltu auttamaan kouluttajaa luomaan yhteys osanottajiin ja luomaan myönteinen aikuiskoulutusympäristö.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja

Henkilökohtainen toiminta-ajatus
Tässä sessiossa on sarja aktiviteetteja, jotka auttavat lioneja laatimaan oman henkilökohtaisen toiminta-ajatuksen (missio).

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint kalvot

Julkinen puhuminen
Tämä istunto antaa lionjohtajille raamit, joiden avulla he pystyvät valmistautumaan puheen pitämiseen sekä vinkkejä tehokkaalle esiintymiselle.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint kalvot
Luentomoniste

Tavoitteiden asettaminen
Tässä sessiossa korostetaan tavoitteiden asettamisen tärkeyttä ohjaamaan toimintaa ja tarjotaan järjestelmä, jonka avulla voi suunnitella, miten tavoitteisiin päästään.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint kalvot

Ajan hallinta
Tässä istunnossa käsitellään joitakin esteitä ajanhallinnalle ja tunnistetaan ratkaisuja, jotka auttavat osanottajia näiden esteiden yli.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint kalvot

Tiimityö
Osallistujat tutustuvat tiimien ominaisuuksiin ja oppivat miten tehokkaat tiimit kehittyvät.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint kalvot

Hyödyllisiä välineitä

Reading Action Program

Liity presidentti Maddenin kampanjaan, jolla pyritään lisäämään lukutaitoa »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting