Klubivirkailijoiden opastus

Klubivirkailijoiden itseopiskelu

Verkkokursseilla käsitellään kunkin klubiviran roolit, velvollisuudet, tehtävät ja resurssit.

Klubivirkailijoiden opastus

Koulutusresurssit ohjaajan vetämää klubivirkailijoiden koulutusworkshopia varten.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting