Klubivirkailijoiden opastus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Alla olevat resurssit ja materiaalit auttavat lohkon puheenjohtajan roolissasi. Jokaisen moduulin suorittaminen kestää noin 15 minuuttia. Voit tulostaa mukana toimitetun harjoituskirjan tai tallentaa sen tietokoneellesi tulevaa tarvetta varten.

Klubivirkailijoiden itseopiskelu

Verkkokursseilla käsitellään kunkin klubiviran roolit, velvollisuudet, tehtävät ja resurssit.

Klubivirkailijoiden opastus

Koulutusresurssit ohjaajan vetämää klubivirkailijoiden koulutusworkshopia varten.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting