Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio Strengthen the Pride

Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän toiminta-ala


print

Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmäMaailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän toiminta-ala

 

Tunnistaa ja kouluttaa tulevaisuuden johtajia Harjoittaa, kouluttaa, mentoroida ja motivoida johtajia tehokkuuden maksimointiin
  • Tunnistaa mahdollisia johtajia objektiivisiin vaatimuksiin perustuen
  • Tiedottaa jäsenille johtajakoulutusmahdollisuuksista
  • Rohkaista mahdollisia johtajia ottamaan vastaan johtajantehtäviä ja vastuita, joiden avulla he parantavat omia taitojaan
  • Edistää Lionien johtajakoulutusinstituutin suorittaneiden ja muiden koulutettujen lionien aktiivista osallistumista johtajantehtäviin
  • Motivoida lioneita etsimään paikallisyhteisössä kunnostautuneita johtajia, jotka voisivat liittyä jäseniksi
  • Laatia vuosittainen johtajakoulutussuunnitelma
  • Varmistaa, että varapiirikuvernöörikoulutuksen tuottaminen on tehokasta
  • Järjestää koulutusta lohkon puheenjohtajille, opaslioneille ja muille
  • Varmistaa, että klubivirkailijakoulutuksen tuottaminen on tehokasta
  • Panna toimeen Klubin erinomaisuusprosessin työpajoja
  • Kannustaa aktiiviseen valmennukseen lionien mentoriohjelman avulla

Tiimityö on polttoaine, jonka avulla tavalliset ihmiset pääsevät epätavallisiin tuloksiin.
Andrew Carnegie
Teollisuusmies ja filantrooppi

 Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting