Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän toiminta-ala


print

Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmäMaailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän toiminta-ala

 

Tunnistaa ja kouluttaa tulevaisuuden johtajia Harjoittaa, kouluttaa, mentoroida ja motivoida johtajia tehokkuuden maksimointiin
 • Tunnistaa mahdollisia johtajia objektiivisiin vaatimuksiin perustuen
 • Tiedottaa jäsenille johtajakoulutusmahdollisuuksista
 • Rohkaista mahdollisia johtajia ottamaan vastaan johtajantehtäviä ja vastuita, joiden avulla he parantavat omia taitojaan
 • Edistää Lionien johtajakoulutusinstituutin suorittaneiden ja muiden koulutettujen lionien aktiivista osallistumista johtajantehtäviin
 • Motivoida lioneita etsimään paikallisyhteisössä kunnostautuneita johtajia, jotka voisivat liittyä jäseniksi
 • Laatia vuosittainen johtajakoulutussuunnitelma
 • Varmistaa, että varapiirikuvernöörikoulutuksen tuottaminen on tehokasta
 • Järjestää koulutusta lohkon puheenjohtajille, opaslioneille ja muille
 • Varmistaa, että klubivirkailijakoulutuksen tuottaminen on tehokasta
 • Panna toimeen Klubin erinomaisuusprosessin työpajoja
 • Kannustaa aktiiviseen valmennukseen lionien mentoriohjelman avulla

Tiimityö on polttoaine, jonka avulla tavalliset ihmiset pääsevät epätavallisiin tuloksiin.
Andrew Carnegie
Teollisuusmies ja filantrooppi

 Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting