Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

DGE-seminaarin teema


print

Vuoden 2014-2015 kansainvälisen teeman kohokohtia:
Vahvempina yhdessä

Barry J. Palmer Logo
Logo
PDF-asiakirjan

Vuonna 2014-2015 me pystymme toimimaan "Vahvempina yhdessä" tuoden kaikki 1,36 miljoonaa jäsentämme lähemmäs toisiaan kun teemme töitä yhteistyön ja yhteisymmärryksen hengessä. Olemme ylpeitä saavutuksistamme, mutta emme kerskaa: olemme ylpeitä siitä että tuemme paikkakuntia, annamme tärkeää palvelua ja autamme ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme. Tämä ylpeydentunne muodostaa perustan sitoutumiselle muiden palvelemiseen ja se on tehnyt meistä johtajan humanitäärisessä palvelussa. Tälle perustalle rakentuu meidän menestyksemme ensi vuonna ja aina 100-vuotisjuhliimme saakka sekä järjestömme seuraavien sadan vuoden ajan.

Vahvempina yhdessä palvelun kautta
Palvelu on ollut järjestömme selkäranka aina siitä asti kun se perustettiin vuonna 1917 ja vuonna 2014 me aloitamme kolme vuotta kestävät 100-vuotisjuhlallisuudet osoittaaksemme kunnioitusta sitoutumiselle paikkakuntiemme palvelemiseen: 

 • 100-vuotisjuhlan palveluhaaste: Tämä palvelun juhla tulee alkamaan heinäkuussa 2014 ja se päättyy joulukuussa 2017. 100-vuotisjuhlan palveluhaasteessa tulee olemaan neljä osaa ja erityistä tunnustusta annetaan klubeille, jotka raportoivat niiden osallistumisesta Maailmanlaajuisen palvelutyökampanjan projekteihin, jotka sopivat yhteen ohjelman kanssa.

Tulevan vuoden aikana klubeja kannustetaan myös osallistumaan erityisprojektiin, jolla parannetaan lasten oloja. Niitä voivat olla lukutaidon parantaminen, nälän helpottaminen, väkivallan estäminen tai köyhyyden poistaminen - missä tahansa lapset tarvitsevat apua. Kutsukaa ystäviä ja perheenjäseniä osallistumaan näihin aktiviteetteihin.

Vahvempina yhdessä jäsenten kehittämisen kautta
Me keskitymme palveluun, mutta vahvuutemme on suoraan sidottu jäseniimme. Olemme siinä onnellisessa asemassa, että jäsenkasvumme on pysynyt positiivisena viimeisten kuuden vuoden aikana, mutta kasvun tulee jatkua jos aiomme ylläpitää johtavan asemamme humanitäärisessä palvelussa. Voimme edistää jäsenkasvua ja jäsenten kehittämistä seuraavilla tavoilla:

 • Pyydä yhtä: Jokaisen lionin tulisi pyytää ainakin yhtä uutta jäsentä liittymään lionsklubiin vuonna 2014-2015. Uusien jäsenten tulee olla kiinnostuneita palvelusta. Avuksi voidaan ottaa työkaluja kuten "Kysy pois" -opas.
 • Asettakaa oikeat odotukset: Klubien tulee valmistautua uusien jäsenten ottamiseen niin että klubi hyväksyy ja ottaa heidät jäseniksi asianmukaisesti sekä antaa perusteellisen opastuksen jäsenyyteen. Aina kun mahdollista, kansainvälinen presidentti, piirikuvernöörit, entiset virkailijat ja johtajat tulisi ottaa mukaan uusien jäsenten jäseneksiottamistilaisuuksiin.
 • Jokainen klubi tarvitsee suunnitelman: Klubien tulisi kehittää jäsenten ja johtamiskoulutuksen kehittämissuunnitelma, joka sopii heidän klubilleen ja paikkakunnalleen.
 • Huomio erityisryhmiin: Vaikka pyrimme kasvamaan kaikissa väestöryhmissä, jäseniä voidaan pyytää keskittymään esimerkiksi naisten ja nuorempien jäsenten rekrytoimiseen.
 • Tarvitsemme enemmän klubeja: Käyttäkää hyväksenne laajennustyökaluja ja resursseja, mukaan lukien opaslionien apua kun perustatte ja kehitätte uusia klubeja.
 • Nykyisten klubien uudelleenrakentaminen: Opaslionit, jotka tekevät töitä haasteita kohdanneiden klubien kanssa auttavat niitä kasvattamaan niiden jäsenmäärää, kehittämään parempaa toimintaa ja laajentamaan palvelua.

Vahvempina yhdessä vahvistamalla omaa klubiasi
On aika, että palaamme takaisin järjestömme vahvistamiseen klubeista lähtien. Kaikkia klubeja pyydetään tutkimaan niiden toimintaa, miettimään mitä ne tekevät hyvin ja toteuttamaan uusia johtamisstrategioita ja -tapoja klubin innostamiseksi. Tavoitteena on klubit, joilla on selvä tarkoitus, suunta, energia ja toiminta. Klubit voivat saavuttaa tämän eri tavoilla:  

 • Osallistumalla Paikkakunnan tarpeiden arviointiin, jolloin pystytään määrittelemään miten klubi voi parhaiten palvella paikkakunnalla
 • Käyttämällä aikaa uusien jäsenten kanssa ja kohtelemalla heitä kuin perheenjäseniä
 • Osallistumalla Klubin laatuprosessiin (KLP), jolla voidaan parantaa klubin tehokkuutta ja jäsenten kokemusta
 • Varmistamalla, että kaikki jäsenet osallistuvat aktiiviseseti klubin toimintaan
 • Sponsoroimalla leoklubia

Vahvempina yhdessä johtamisen kautta
Voimme vahvistaa klubejamme kehittämällä vahvoja johtajia klubeihin. Tehokas johtajakoulutus alkaa tarkoituksenmukaisesta jäseneksiottamisesta ja kunnollisesta perehdytykstä. Sen jälkeen klubin johdon koulutusta voidaan tukea seuraavilla tavoilla:   

 • Nimitetään uudet jäsenet toimikuntiin, jolloin he voivat kehittää heidän johtamistaitojaan
 • Varmistetaan, että klubivirkailijat on koulutettu heidän virkojensa vaatimiin tehtäviin
 • Laaditaan johtajakoulutussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet jäsenille liittyen perehdytykseen, mentorointiin, lohkon kokouksiin osallistumiseen ja muuhun johtajakoulutukseen

Vahvempina yhdessä yhteistyösuhteiden kautta
Pystymme tekemään ja saavuttamaan enemmän kun teemme yhteistyötä samoin ajattelevien ihmisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Klubeja kannustetaan tekemään yhteistyötä muiden kanssa silloin kun molemmat osapuolet hyötyvät siitä, se vahvistaa paikkakuntia ja auttaa klubia palvelemaan paremmin.  

Vahvempina yhdessä uudelleen sitoutumisen kautta
Perustajamme Melvin Jones jätti perinnöksi ylpeyden antamastamme palvelusta ja niin ylpeydentunne jäsenyydestä Lions Clubs Internationalissa alkoi kasvaa. Kun valmistaudumme 100-vuotisjuhlaamme, järjestäkää juhlat Melvin Jonesin syntymäpäivänä 13.1. tapana juhlia sekä perustajaamme että sitoutua uudelleen paikkakunnan palvelemiseen ja humanitäärisen palvelun antamiseen sekä järjestömme tavoitteiden saavuttamiseen.  

Vahvempina yhdessä avun antamisen kautta
Mitä enemmän annat, sen enemmän sinulla on annettavaa. Tänä vuonna kaikkia klubeja pyydetään tekemään lahjoitus LCIF:lle, järjestömme säätiölle.  

Vahvempina yhdessä luovuuden kautta
Kyky sopeutua ja ottaa vastaan uusia haasteita on aina ollut tärkeä osa menestystämme ja se on auttanut meitä menestymään aina muuttuvassa maailmassa. Jotta varmistamme tulevan kasvumme, meidän pitää käyttää teknologiaa luovalla tavalla ja eduksemme. LCI on rakentanut vahvan verkoston verkko- ja sosiaalisen median työkaluista ja pystymme käyttämään niitä Vahvempina yhdessä:

 • Osallistumme sosiaalisen median sivustoille Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja LCI:n blogissa ja muilla sivustoilla
 • Mainostamme klubin/piirin verkkosivuja ja sosiaalisen median sivuja (esim. Facebook)
 • Käytämme ja mainostamme työkaluja kuten Palveluaktiviteettien raportointi ja MyLCI, joka tekee klubeille helpoksi raportoida aktiviteetteja, löytää tietoa ja kertoa heidän saavutuksistaan
 • Käytämme hyväksemme mahdollisuudet oppia sosiaalisesta mediasta ja osallistumme seminaareihin tai koulutustilaisuuksiin vuosikokouksissa, aluefoorumeissa tai kansainvälisessä vuosikokouksessa

Vahvempina yhdessä rohkeuden ja vakaumuksen kautta
Lionjäsenillä on sekä rohkeutta että vakaumusta. Lioneina meidän pitää karjua kuin leijonat. Meidän pitää kertoa koko maailmalle keitä me olemme ja että emme koskaan anna periksi, koska meillä on töitä tehtävänä ja aiomme tehdä palvelutyötämme ovat haasteet millaiset tahansa.

Tulevat piirikuvernöörit, meillä on mahdollisuus "karjua" kovemmin kuin koskaan ennen, kun keskitymme työhömme palvelun, jäsenten ja klubin kehittämisen, yhteistyösuhteiden, johtajakoulutuksen, uudelleen sitoutumisen, luovuuden, rohkeuden ja vakaumuksen kautta. Koordinoikaa tehtävänne, tehkää yhteistyötä tiimien ja muiden kanssa ja sitoutukaa olemaan Vahvempina yhdessä.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting