Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve
Lue lisää lionsklubeista
Osallistu lionien työhön
Siirry jäsenresursseihin

Lionit pyrkivät vastaamaan työllään niin paikallisiin kuin maailmalla vallitseviin humanitaarisiin tarpeisiin. Järjestöllä on yli 1,36 miljoonaa jäsentä palvelemassa paikkakuntiaan 210 maassa ja maantieteellisellä alueella. Alueiden välisistä eroavaisuuksista huolimatta heitä yhdistää yhteinen uskomus siitä, että ihmiset itse tekevät yhteisöistään niin hyvän kuin haluavat.

Kun liityt lioneihin, liityt maailmanlaajuiseen palveluverkostoon. Samalla kun teet palvelet paikkakunnalla, voit myös osallistua lionien vapaaehtoistyöhön eri puolilla maailmaa.

Hanki lisätietoja lioneista – historiamme, tehtävämme ja paikkakunnan palvelutyö.

Ole meihin yhteydessä Internetissä

YouTubeTwitterLions Clubs Instagram PhotosFacebookLinkedInFlickr

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting